นโยบายการใช้งาน

  1. สมาชิกใหม่
    • กรณีโอนเงินเข้ามาไม่ใช่ชื่อของตัวเอง และก็ไม่มีสลิปหลักฐานใด = ต้องรอให้ครบ 24 ชั่วโมง แล้วติดต่อธนาคารโอนเงินกลับต้นทาง
    • กรณีโอนเงินมาจากชื่อตัวเองทุกธนาคารใดก็ได้+แนบสลิป => สามารถเบิกต่อครั้งได้ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดรอบ ไม่จำกัดเวลา ภายในวงเงิน 200,000 บาท/วัน ส่วนลูกค้าค้า VIP 1,000,000 บาท/วัน
  2. สมาชิกเก่า
    • กรณีโอนเงินเข้ามาไม่ใช่ชื่อของตัวเอง และก็ไม่มีสลิปหลักฐานใด = ต้องรอให้ครบ 24 ชั่วโมง แล้วติดต่อธนาคารโอนเงินกลับต้นทาง
    • กรณีโอนเงินมาจากชื่อตัวเองจากธนาคารใดก็ได้+แนบสลิป => สามารถเบิกต่อครั้งได้ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดรอบ ไม่จำกัดเวลา ภายในวงเงิน 200,000 บาท/วัน ส่วนลูกค้าค้า VIP 1,000,000 บาท/วัน